Hláska Č, věty

Č – slova    Č – věty     L – slova    L – věty    R – slova    R – věty

Logopedická cvičení – hláska Č ve větách

 

Hláska Č : věty, na začátku

Hláska Č : věty, na konci

Hláska Č : věty, v uzavřené slabice

Hláska Č : věty (2)